0544 865 69 86 - 0532 300 41 73 mustafabayo@hotmail.com

Hakkımızda

2017 yılında Muğla Milas’ta kurulan firmamız, Milas ve çevresinde yüzlerce kişiye taşıma yemek hizmeti götürmekte ve firmaların mutfaklarında yerinde yemek üretimi hizmeti vermekte, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize mükemmel hizmet sunmak için çalışmaktadır.

Kalite Politikası

Eltuğ Catering başarılı ve verimli bir iş hayatı için kaliteli malzemelerle sunulmuş sağlıklı, lezzetli ve güzel bir yemek firmasıdır.

Eltuğ Catering’de pişirilen leziz sağlıklı ve kaliteli yemeklerimizle sizlere keyifli bir yemek hizmeti sunuyoruz

Eltuğ Catering yüksek gıda güvenliğini sağlayarak, tüketiciye kalite yönetim sistemleri şemsiyesi altında üretilmiş sağlıklı, leziz ve kaliteli yemekler sunmaktadır. Hazır yemek üretimi, gıda zincirinde tüketimin yoğun olduğu ve insan sağlığını doğrudan etkileyen bir alan oluşturduğundan,
sorumluluğunun ne denli ağır olduğunun bilincinde ve toplam kalite yönetiminin taşıdığı önemin farkındadır.
Eltuğ Catering olarak; faaliyet gösterdiğimiz her alanda;

  • Bünyemizde istihdam ettiğimiz kalifiye ve deneyimli personelimizle,
  • Tanınmış tedarikçilerimizle,
  • Kendimize özgü standartlarımızla,
  • İş etik ilkelerinden taviz vermeden ve T.C. Kanunları dışına çıkmadan kalitenin bir rekabet avantajı değil, bir zorunluluk olduğunu aklımızdan çıkarmadan, tüm dünyada kabul görmüş standartlarda hizmet verebilmektedir.
  • Eltuğ Catering, müşterilerimizin sağlığı için üretim ve serviste oluşabilecek her türlü uygunsuzluğu tespit edip sebeplerini yok etmek için sistem kurmak gerektiği inancındadır.

Bu ilkeden hareketle;

  • Risklerden arındırarak sağlıklı ürün ve hizmet gerçekleştirmek,
  • Hijyeni, yani onaylanmış ürünün sağlıklı halinin devamını gerçekleştirmek
  • Sanitasyonu, yani hijyeni riske etmemek için çevresel ve kişisel tedbirleri alıp devamlı kontrolü gerçekleştirmek
  • Teknolojik yeniliklerle birlikte sistemin gelişimini ve sürekliliğini gerçekleştirmek için çalışıyoruz ve çalışacağız.

Vizyon & Misyon

T aşımacılık yemekte 1. Numara olmak
E şsiz olmak
K aliteli ve kusursuz olmak

H elal yemek üretmek
E ndüstriyel mutfağa sahip olmak
D eğişen

Then you just have to click our site, make an order by means of your topic on a superiorpaper to your private writer and he’ll try his very best. Some readers might even conclude you haven’t been in a position to compose your own mind. Thus, when you feel the need of pressing the buttons like write my essay or compose an essay essay writer cheap, we are aware that you are ready to find the maximum excellent paper for your wealth. Everybody knows that writing academic papers takes a vital role in the custom of studying. When a writer gets your purchase, they will start to work on it immediately. A specialist essay writer has also to be familiarized with all kinds of citations and references. Simple as that, so make sure before you really begin searching for someone write my essay, consider doing it yourself, you can discover that it’s rather straightforward and intriguing action to do. The greatest UK essay writing service isn’t merely the wish, it’s really available with Papercheap.co.uk.

ihtiyaçları takip edip uyum sağlamak
E konomik aynı zamanda lezzetli yemekler üretmek
F arklı olmak
İ dealler doğrultusunda hizmet vermek
M üşteri memnuniyeti odaklı çalışmak
İ nsan sağlığının korunmasını sağlamak
Z orluklarla mücadele edip çözüm üretebilmek

H ijyenik yemekler üretmek
İ dare yönünden kusursuz olmak
Ç alışanların kişisel yeteneklerini geliştirmek

B eslenme ilkelerine ve gıda mevzuatına uygun hizmet vermek
İ leriye yönelik çalışma ve planlamalar yapmak
R akipler ile işbirlikçi olmak

M ükemmele ulaşmak
Ü stün hizmet vermek
Ş irket politikasından ödün vermemek
T oplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci yüksek bir şirket olmak
E v yemeklerini aratmamak
R isklerden arındırılmış, sağlıklı yemekler üretmek
İ nsan haklarına saygılı ve güvenli çalışa ortamı yaratmak
M üşteri ve çalışanların ortak menfaatlerini gözetmek
İ nsan ve kurum ilişkilerinde kısa vadeli çıkarları değil, uzun vadeli çıkarları gözetmek
Z amanı verimli kullanmak
İ stikrarı sağlamak

K atkısız, taze, kaliteli malzemeler kullanmak
A dil, dürüst,

It’s quite easy order from our site. Make your descriptive essay so interesting that you readers are really going to feel they see the same thing that you are describing. Essay writing isn’t necessarily a very simple job. Don’t worry about the deadlines when you get a research paper online essay help from PaperWritten.com. Fortunately, on our site, you can encounter an on-line essay writer who can aid you with your tasks. While being a comprehensive time freelance writer is a superb gig, there are many problems that many beginning writers run into. It is not simple to find out the way to be a writer of internet content. Eventually, you’re likely to obtain an essay that is excellent. It genuinely is both straightforward, however, to sort the ideal essay writing service that you’re in a position to anticipate at any certain mission at any certain moment. An excellent service essay or study paper ought to be written through an expert paper author.

saygılı, açık olmak
Y aratıcı olmak
B irlik ve beraberliği sağlamak
E n çeşitli yemek hizmetini sunmak
T alep ve beklentileri en iyi şekilde karşılamak
M üşterinin isteklerine göre hizmet vermek
E ğitimli personel ile çalışmak
M odern ekipmanlar kullanarak yüksek verim elde etmek
E n iyileri yakalamak
K aliteden hiçbir zaman ödün vermemek